Cross de l'acier - Dunes de Flandre - 18 novembre 2018