Dead Sea Marathon 2022 - מרתון ארץ ים המלח

header

 • 5 ק"מ - ארץ ים המלח

  מחיר
  ₪ 90
 • 10 ק"מ - ארץ ים המלח

  מחיר
  ₪ 150
 • 21.1 ק"מ - חצי מרתון ע"ש תומר וגיורא רון

  מחיר
  ₪ 240
 • 42.2 ק"מ - מקצה בתמיכת Veridis Israel

  מחיר
  ₪ 260
 • 50 ק"מ - אליפות ישראל בחסות HOKA

  מחיר
  ₪ 310

  Footer